HLAVNÍ NABÍDKA
FOTOGALERIE LUDKOVIC A OKOLÍ
Foto: Petr Zajíc
KONTAKTNÍ INFORMACE

Obecní úřad Ludkovice
Ludkovice 44, 763 41 Biskupice
Telefony: 577 131 933, 604 521 157
E-mail: ludkovice@volny.cz

Tříkrálové koledování 2019

 Poděkování patří všem štědrým dárcům a koledníkům z naší obce,

kteří podpořili největší dobrovolnickou akci v naší zemi.

V letošní sbírce se vybralo 28 416,- Kč, z toho 4 650,- Kč

v Pradlisku. Je to navýšení oproti loňskému roku, kdy se

vybralo  25 866,- Kč.