HLAVNÍ NABÍDKA
FOTOGALERIE LUDKOVIC A OKOLÍ
Foto: Petr Zajíc
KONTAKTNÍ INFORMACE

Obecní úřad Ludkovice
Ludkovice 44, 763 41 Biskupice
Telefony: 577 131 933, 604 521 157
E-mail: ludkovice@volny.cz

ZŠ a MŠ Ludkovice organizuje

sběr elektroodpadu, papíru a železa. Občané mohou ukládat sběr u vrat bývalé kotelny.