Zajištění fungování Charity Luhačovice po dobu trvání nouzového stavu