Úplná uzavírka silnice III/49025 Ludkovice – Řetechov

Silnice III/49025 Ludkovice směr Řetechov bude uzavřena od 3.8.2020 z důvodu opravy části vozovky.

Objízdná trasa bude vedena po místní komunikaci ve směru Biskupice, Luhačovice a Pozlovice.