Kultura

Pronájem společenského areálu

Zájemci o pronájem společenského ar eálu si můžou domluvit termínna tel. 728 333 407 nebo 604 521 157.

Výše nájmu podle pronajímatele a účelu nájmu:

  • 1.000,- Kč – místní spolky pro komerční účely,nebo občané, kteří mají místo trvalého bydliště v obci Ludkovice k nekomerčním účelům (oslavy, apod.)
  • 2.000,- Kč – místní občané pro komerční účely a občané, kteří mají místo trvalého bydliště mimo obec Ludkovice k nekomerčním účelům (oslavy, apod.)
  • 8.000,- Kč – ke komerčním účelům pro občany, kteří mají místo trvalého bydliště mimo obec Ludkovice