Výroční členská schůze TJ Ludkovice

Tato akce již proběhla.

Schtjlud0102 _0701- pdf