Usnesení č. 6/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Ludkovice, konaného dne 16. 11. 2021

Usnesení_6_2021